Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2017 2%
49h
31%
807h
32%
826h
2%
59h
27%
698h
7%
173h
2612h
2016 3%
86h
28%
770h
23%
632h
2%
47h
28%
763h
17%
461h
2759h
2015 1%
54h
20%
799h
25%
999h
1%
49h
36%
1416h
16%
641h
3957h
2014 2%
60h
19%
693h
21%
793h
2%
80h
28%
1055h
28%
1062h
3743h