Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% %
2017 97.6% 97.95%
2016 98.36% 98.34%
2015 95.94% 96.14%
2014 98.34% 98.34%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats