Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 97,91% 97,8%
2021 95,62% 95,88%
2020 100% 100%
2019 94,79% 94,96%
2018 97,92% 98,32%
2017 98,15% 98,75%
2016 98,99% 98,99%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats