Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 128 60
2022 151 60
2021 141 60
2020 124 60
2019 178 60
2018 167 60