Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95,23% 97,21%
2021 94,55% 95,1%
2020 97,77% 98,31%
2019 99,23% 99,23%
2018 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats