Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 100% 100% 0%
2021 69 100% 100% 0%
2020 65 100% 100% 0%
2019 60 98.333% 98.333% 0%
2018 65 98.462% 100% 1.538%
2017 69 98.551% 100% 1.449%
2016 63 100% 100% 0%
2015 76 100% 100% 0%
2014 86 100% 100% 0%
2013 76 92.105% 95.89% 3.947%
2012 57 85.965% 85.965% 0%
2011 66 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 60
  100%
  100%
  0%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2021 2500260 69
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 65
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 60
  98%
  98%
  0%
4313815 2
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 65
  98%
  100%
  2%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500260 69
  99%
  100%
  1%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500260 63
  100%
  100%
  0%
4313815 6
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 76
  100%
  100%
  0%
4313815 6
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 86
  100%
  100%
  0%
4313815 4
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 76
  92%
  96%
  4%
2012 2500260 57
  86%
  86%
  0%
2011 2500260 66
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 60 0% 0% 68% 32% 0% 0%
1353 112 0% 0% 57% 43% 0% 0%
2021 2500260 69 0% 0% 88% 12% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500260 65 0% 2% 29% 69% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500260 60 0% 0% 23% 75% 2% 0%
4313815 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500260 65 0% 0% 28% 71% 0% 2%
4313815 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500260 69 0% 1% 80% 17% 0% 1%
4313815 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500260 63 0% 2% 97% 2% 0% 0%
4313815 6 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500260 76 0% 0% 78% 22% 0% 0%
4313815 6 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2014 2500260 86 0% 0% 99% 1% 0% 0%
4313815 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500260 76 3% 0% 53% 37% 4% 4%
2012 2500260 57 4% 0% 56% 26% 14% 0%
2011 2500260 66 0% 0% 24% 76% 0% 0%