Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 42 100% 100% 0%
2021 50 100% 100% 0%
2020 45 100% 100% 0%
2019 48 100% 100% 0%
2018 43 93.023% 97.561% 4.651%
2017 45 95.556% 100% 4.444%
2016 54 98.148% 98.148% 0%
2015 45 97.778% 100% 2.222%
2014 43 100% 100% 0%
2013 43 100% 100% 0%
2012 42 100% 100% 0%
2011 43 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 42
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2500260 50
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 45
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 48
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 43
  93%
  98%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500260 45
  96%
  100%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500260 54
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 45
  98%
  100%
  2%
2014 2500260 43
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 43
  100%
  100%
  0%
2012 2500260 42
  100%
  100%
  0%
2011 2500260 43
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 42 0% 2% 79% 19% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2021 2500260 50 0% 2% 66% 32% 0% 0%
2020 2500260 45 0% 0% 93% 7% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500260 48 0% 6% 92% 2% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500260 43 0% 2% 77% 14% 2% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500260 45 0% 0% 82% 13% 0% 4%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500260 54 0% 0% 63% 35% 2% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500260 45 4% 2% 58% 33% 0% 2%
2014 2500260 43 2% 2% 37% 58% 0% 0%
2013 2500260 43 0% 2% 40% 58% 0% 0%
2012 2500260 42 0% 10% 40% 50% 0% 0%
2011 2500260 43 2% 5% 49% 44% 0% 0%