Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 38 100% 100% 0%
2021 50 100% 100% 0%
2020 44 100% 100% 0%
2019 46 97.826% 100% 2.174%
2018 50 98% 100% 2%
2017 52 96.154% 100% 3.846%
2016 50 96% 100% 4%
2015 50 100% 100% 0%
2014 41 100% 100% 0%
2013 39 97.436% 100% 2.564%
2012 43 100% 100% 0%
2011 41 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 38
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2021 2500260 50
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 44
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 46
  98%
  100%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 50
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500260 52
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500260 50
  96%
  100%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 50
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 41
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 39
  97%
  100%
  3%
2012 2500260 43
  100%
  100%
  0%
2011 2500260 41
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 38 5% 5% 47% 42% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2021 2500260 50 4% 4% 58% 34% 0% 0%
2020 2500260 44 2% 2% 86% 9% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500260 46 4% 2% 61% 30% 0% 2%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500260 50 4% 4% 52% 38% 0% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500260 52 6% 0% 60% 31% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500260 50 4% 8% 76% 8% 0% 4%
1353 32 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2015 2500260 50 4% 6% 54% 36% 0% 0%
2014 2500260 41 0% 2% 63% 34% 0% 0%
2013 2500260 39 3% 10% 64% 21% 0% 3%
2012 2500260 43 0% 23% 72% 5% 0% 0%
2011 2500260 41 0% 2% 90% 7% 0% 0%