Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 61 98.361% 100% 1.639%
2021 68 100% 100% 0%
2020 74 100% 100% 0%
2019 62 98.387% 100% 1.613%
2018 72 97.222% 100% 2.778%
2017 74 95.946% 98.611% 2.703%
2016 87 98.851% 100% 1.149%
2015 84 98.81% 98.81% 0%
2014 81 91.358% 96.104% 4.938%
2013 73 86.301% 92.647% 6.849%
2012 67 89.552% 92.308% 2.985%
2011 78 92.308% 93.506% 1.282%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 61
  98%
  100%
  2%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2021 2500260 68
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 74
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 62
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 72
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500260 74
  96%
  99%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500260 87
  99%
  100%
  1%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 84
  99%
  99%
  0%
2014 2500260 81
  91%
  96%
  5%
2013 2500260 73
  86%
  93%
  7%
2012 2500260 67
  90%
  92%
  3%
2011 2500260 78
  92%
  94%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 61 5% 18% 56% 20% 0% 2%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2021 2500260 68 4% 6% 84% 6% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2020 2500260 74 3% 5% 80% 12% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500260 62 3% 11% 60% 24% 0% 2%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500260 72 3% 1% 49% 44% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500260 74 1% 3% 59% 32% 1% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500260 87 1% 2% 43% 53% 0% 1%
1353 64 0% 25% 0% 75% 0% 0%
2015 2500260 84 5% 38% 51% 5% 1% 0%
2014 2500260 81 0% 0% 38% 53% 4% 5%
2013 2500260 73 0% 0% 16% 70% 7% 7%
2012 2500260 67 0% 0% 13% 76% 7% 3%
2011 2500260 78 0% 0% 13% 79% 6% 1%