Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 64 98.438% 100% 1.562%
2021 70 100% 100% 0%
2020 71 100% 100% 0%
2019 62 96.774% 98.361% 1.613%
2018 72 97.222% 98.592% 1.389%
2017 72 98.611% 100% 1.389%
2016 74 100% 100% 0%
2015 82 100% 100% 0%
2014 68 95.588% 100% 4.412%
2013 86 97.674% 100% 2.326%
2012 65 98.462% 100% 1.538%
2011 75 98.667% 100% 1.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 64
  98%
  100%
  2%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2500260 70
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 71
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 62
  97%
  98%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 72
  97%
  99%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500260 72
  99%
  100%
  1%
2016 2500260 74
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 82
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 68
  96%
  100%
  4%
2013 2500260 86
  98%
  100%
  2%
2012 2500260 65
  98%
  100%
  2%
2011 2500260 75
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 64 0% 5% 64% 30% 0% 2%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500260 70 0% 7% 50% 43% 0% 0%
2020 2500260 71 0% 6% 52% 42% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500260 62 3% 3% 63% 27% 2% 2%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 2500260 72 1% 7% 26% 63% 1% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500260 72 0% 1% 50% 47% 0% 1%
2016 2500260 74 0% 0% 28% 72% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500260 82 4% 2% 22% 72% 0% 0%
2014 2500260 68 0% 0% 24% 72% 0% 4%
2013 2500260 86 0% 0% 12% 86% 0% 2%
2012 2500260 65 0% 0% 62% 37% 0% 2%
2011 2500260 75 3% 3% 52% 41% 0% 1%