Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 74 95.946% 98.611% 2.703%
2021 59 96.61% 98.276% 1.695%
2020 72 97.222% 98.592% 1.389%
2019 67 100% 100% 0%
2018 76 96.053% 98.649% 2.632%
2017 85 96.471% 98.795% 2.353%
2016 82 97.561% 100% 2.439%
2015 71 94.366% 100% 5.634%
2014 65 96.923% 98.438% 1.538%
2013 62 100% 100% 0%
2012 67 98.507% 100% 1.493%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 74
  96%
  99%
  3%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500260 59
  97%
  98%
  2%
2020 2500260 72
  97%
  99%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 67
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 76
  96%
  99%
  3%
2017 2500260 85
  96%
  99%
  2%
2016 2500260 82
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 71
  94%
  100%
  6%
2014 2500260 65
  97%
  98%
  2%
2013 2500260 62
  100%
  100%
  0%
2012 2500260 67
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 74 1% 51% 41% 3% 1% 3%
1353 48 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2021 2500260 59 2% 32% 61% 2% 2% 2%
2020 2500260 72 6% 43% 46% 3% 1% 1%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500260 67 4% 37% 55% 3% 0% 0%
2018 2500260 76 4% 32% 55% 5% 1% 3%
2017 2500260 85 6% 31% 51% 9% 1% 2%
2016 2500260 82 5% 43% 39% 11% 0% 2%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500260 71 3% 42% 46% 3% 0% 6%
2014 2500260 65 6% 45% 45% 2% 2% 2%
2013 2500260 62 3% 47% 45% 5% 0% 0%
2012 2500260 67 6% 46% 37% 9% 0% 1%