Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 59 96.61% 96.61% 0%
2021 56 91.071% 94.444% 3.571%
2020 51 98.039% 100% 1.961%
2019 49 95.918% 97.917% 2.041%
2018 39 94.872% 100% 5.128%
2017 50 94% 97.917% 4%
2016 41 100% 100% 0%
2015 34 100% 100% 0%
2014 41 100% 100% 0%
2013 45 95.556% 100% 4.444%
2012 31 100% 100% 0%
2011 56 92.857% 100% 7.143%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 59
  97%
  97%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2021 2500260 56
  91%
  94%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 51
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 49
  96%
  98%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 39
  95%
  100%
  5%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2017 2500260 50
  94%
  98%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500260 41
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 34
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 41
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 45
  96%
  100%
  4%
2012 2500260 31
  100%
  100%
  0%
2011 2500260 56
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 59 3% 34% 58% 2% 3% 0%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2021 2500260 56 5% 21% 63% 2% 5% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500260 51 6% 14% 75% 4% 0% 2%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2500260 49 6% 37% 51% 2% 2% 2%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 2500260 39 5% 28% 59% 3% 0% 5%
1353 64 0% 0% 25% 25% 0% 50%
2017 2500260 50 4% 18% 68% 4% 2% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500260 41 7% 41% 49% 2% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500260 34 0% 35% 56% 9% 0% 0%
2014 2500260 41 2% 15% 78% 5% 0% 0%
2013 2500260 45 4% 44% 38% 9% 0% 4%
2012 2500260 31 0% 32% 61% 6% 0% 0%
2011 2500260 56 4% 27% 59% 4% 0% 7%