Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 39 100% 100% 0%
2021 41 100% 100% 0%
2020 41 100% 100% 0%
2019 42 100% 100% 0%
2018 40 100% 100% 0%
2017 38 97.368% 100% 2.632%
2016 41 97.561% 100% 2.439%
2015 39 89.744% 89.744% 0%
2014 43 100% 100% 0%
2013 40 100% 100% 0%
2012 47 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 39
  100%
  100%
  0%
2021 2500798 41
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 41
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 42
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 25
  96%
  96%
  0%
2500798 40
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 38
  100%
  100%
  0%
2500798 38
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 24
  100%
  100%
  0%
2500798 41
  98%
  100%
  2%
2015 2500797 32
  100%
  100%
  0%
2500798 39
  90%
  90%
  0%
2014 2500798 43
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 40
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 47
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 39 0% 10% 67% 23% 0% 0%
2021 2500798 41 0% 7% 76% 17% 0% 0%
2020 2500798 41 0% 0% 83% 15% 0% 0%
2019 2500798 42 0% 2% 90% 7% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500797 25 4% 4% 76% 12% 4% 0%
2500798 40 0% 3% 90% 8% 0% 0%
2017 2500797 38 5% 0% 76% 18% 0% 0%
2500798 38 0% 3% 92% 3% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500797 24 8% 4% 63% 25% 0% 0%
2500798 41 0% 2% 78% 17% 0% 2%
2015 2500797 32 6% 0% 94% 0% 0% 0%
2500798 39 0% 0% 85% 5% 10% 0%
2014 2500798 43 0% 0% 91% 9% 0% 0%
2013 2500798 40 0% 3% 55% 43% 0% 0%
2012 2500798 47 2% 0% 62% 36% 0% 0%