Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 40 100% 100% 0%
2021 41 100% 100% 0%
2020 40 100% 100% 0%
2019 46 100% 100% 0%
2018 39 100% 100% 0%
2017 35 100% 100% 0%
2016 42 100% 100% 0%
2015 39 94.872% 94.872% 0%
2014 45 100% 100% 0%
2013 37 97.297% 97.297% 0%
2012 42 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 40
  100%
  100%
  0%
2021 2500798 41
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 40
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 46
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 40
  100%
  100%
  0%
2500798 39
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 38
  100%
  100%
  0%
2500798 35
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 40
  100%
  100%
  0%
2500798 42
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 42
  100%
  100%
  0%
2500798 39
  95%
  95%
  0%
2014 2500798 45
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 37
  97%
  97%
  0%
2012 2500798 42
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 40 0% 3% 63% 35% 0% 0%
2021 2500798 41 0% 0% 80% 20% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500798 40 0% 0% 63% 38% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500798 46 0% 7% 93% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500797 40 0% 5% 95% 0% 0% 0%
2500798 39 0% 0% 54% 46% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500797 38 3% 0% 97% 0% 0% 0%
2500798 35 0% 0% 43% 57% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500797 40 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2500798 42 0% 0% 19% 81% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2015 2500797 42 0% 0% 69% 31% 0% 0%
2500798 39 0% 0% 72% 23% 5% 0%
2014 2500798 45 0% 0% 56% 44% 0% 0%
2013 2500798 37 0% 0% 11% 86% 3% 0%
2012 2500798 42 0% 5% 52% 43% 0% 0%