Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 21 100% 100% 0%
2021 19 100% 100% 0%
2020 16 100% 100% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 13 100% 100% 0%
2017 19 94.737% 94.737% 0%
2016 40 100% 100% 0%
2015 27 96.296% 100% 3.704%
2014 41 97.561% 100% 2.439%
2013 48 100% 100% 0%
2012 28 96.429% 100% 3.571%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 13
  100%
  100%
  0%
2500798 21
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 12
  100%
  100%
  0%
2500798 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 15
  100%
  100%
  0%
2500798 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 17
  100%
  100%
  0%
2018 2500798 13
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 19
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 40
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 27
  96%
  100%
  4%
2014 2500798 41
  98%
  100%
  2%
2013 2500798 48
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 28
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 13 8% 23% 69% 0% 0% 0%
2500798 21 5% 24% 57% 14% 0% 0%
2021 2500797 12 0% 8% 92% 0% 0% 0%
2500798 19 11% 5% 74% 11% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500797 15 13% 20% 53% 13% 0% 0%
2500798 16 0% 0% 81% 19% 0% 0%
2019 2500798 17 6% 18% 71% 6% 0% 0%
2018 2500798 13 0% 92% 8% 0% 0% 0%
2017 2500798 19 0% 21% 68% 5% 5% 0%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2500798 40 5% 50% 40% 5% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500798 27 4% 52% 41% 0% 0% 4%
2014 2500798 41 0% 17% 80% 0% 0% 2%
2013 2500798 48 2% 2% 88% 8% 0% 0%
2012 2500798 28 0% 4% 57% 36% 0% 4%