Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 12 100% 100% 0%
2021 13 100% 100% 0%
2020 27 100% 100% 0%
2019 37 97.297% 100% 2.703%
2018 39 97.436% 100% 2.564%
2017 42 97.619% 100% 2.381%
2016 23 100% 100% 0%
2015 26 96.154% 100% 3.846%
2014 42 100% 100% 0%
2013 44 100% 100% 0%
2012 32 96.875% 100% 3.125%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 8
  100%
  100%
  0%
2500798 12
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 12
  100%
  100%
  0%
2500798 13
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 6
  100%
  100%
  0%
2500798 27
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 37
  97%
  100%
  3%
2018 2500798 39
  97%
  100%
  3%
2017 2500798 42
  98%
  100%
  2%
2016 2500798 23
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 26
  96%
  100%
  4%
2014 2500798 42
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 44
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 32
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 8 13% 63% 25% 0% 0% 0%
2500798 12 0% 58% 42% 0% 0% 0%
2021 2500797 12 8% 67% 25% 0% 0% 0%
2500798 13 0% 54% 46% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500797 6 17% 50% 33% 0% 0% 0%
2500798 27 0% 33% 48% 19% 0% 0%
2019 2500798 37 3% 46% 41% 8% 0% 3%
2018 2500798 39 5% 21% 62% 10% 0% 3%
2017 2500798 42 5% 33% 33% 26% 0% 2%
2016 2500798 23 4% 57% 39% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500798 26 0% 31% 58% 8% 0% 4%
2014 2500798 42 5% 50% 36% 10% 0% 0%
2013 2500798 44 5% 43% 52% 0% 0% 0%
2012 2500798 32 3% 13% 81% 0% 0% 3%