Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 247 97.166% 99.174% 2.024%
2021 250 97.2% 100% 2.8%
2020 253 97.628% 100% 2.372%
2019 228 98.246% 100% 1.754%
2018 244 98.361% 99.585% 1.23%
2017 242 98.76% 100% 1.24%
2016 245 98.776% 99.588% 0.816%
2015 278 98.201% 99.635% 1.439%
2014 281 98.577% 99.64% 1.068%
2013 274 97.81% 100% 2.19%
2012 248 97.581% 100% 2.419%
2011 274 99.27% 100% 0.73%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 247
  97%
  99%
  2%
1353 208
  85%
  100%
  15%
2021 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 250
  97%
  100%
  3%
1353 64
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 253
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 228
  98%
  100%
  2%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2018 7000751 20
  95%
  100%
  5%
2500798 244
  98%
  100%
  1%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 242
  99%
  100%
  1%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 245
  99%
  100%
  1%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2015 2500798 278
  98%
  100%
  1%
2014 2500798 281
  99%
  100%
  1%
2013 2500798 274
  98%
  100%
  2%
2012 2500798 248
  98%
  100%
  2%
2011 2500798 274
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 16 0% 19% 69% 13% 0% 0%
2500798 247 3% 11% 72% 11% 1% 2%
1353 208 8% 0% 62% 15% 0% 15%
2021 7000751 19 5% 32% 53% 11% 0% 0%
2500798 250 2% 13% 72% 10% 0% 3%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000751 20 0% 20% 80% 0% 0% 0%
2500798 253 2% 9% 72% 13% 0% 2%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 7000751 16 0% 6% 94% 0% 0% 0%
2500798 228 2% 6% 80% 10% 0% 2%
1353 80 0% 0% 60% 0% 0% 40%
2018 7000751 20 5% 15% 75% 0% 0% 5%
2500798 244 2% 4% 77% 16% 0% 1%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500798 242 3% 11% 80% 5% 0% 1%
1353 80 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2016 2500798 245 2% 15% 75% 7% 0% 1%
1353 96 0% 0% 83% 0% 0% 17%
2015 2500798 278 3% 12% 76% 8% 0% 1%
2014 2500798 281 4% 12% 75% 7% 0% 1%
2013 2500798 274 3% 7% 73% 15% 0% 2%
2012 2500798 248 3% 10% 71% 13% 0% 2%
2011 2500798 274 1% 6% 86% 6% 0% 1%