Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 19 100% 100% 0%
2021 20 95% 100% 5%
2020 19 89.474% 89.474% 0%
2019 19 100% 100% 0%
2018 22 100% 100% 0%
2017 15 93.333% 100% 6.667%
2016 18 94.444% 94.444% 0%
2015 18 88.889% 94.118% 5.556%
2014 19 84.211% 84.211% 0%
2013 12 100% 100% 0%
2012 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 1
  100%
  100%
  0%
2500798 19
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 4
  100%
  100%
  0%
2500798 20
  95%
  100%
  5%
2020 2500797 3
  100%
  100%
  0%
2500798 19
  89%
  89%
  0%
2019 2500797 2
  100%
  100%
  0%
2500798 19
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 3
  67%
  100%
  33%
2500798 22
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 2
  50%
  100%
  50%
2500798 15
  93%
  100%
  7%
2016 2500797 3
  100%
  100%
  0%
2500798 18
  94%
  94%
  0%
2015 2500797 5
  100%
  100%
  0%
2500798 18
  89%
  94%
  6%
2014 2500798 19
  84%
  84%
  0%
2013 2500798 12
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 19
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500798 19 5% 5% 42% 47% 0% 0%
2021 2500797 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2500798 20 5% 10% 65% 15% 0% 5%
2020 2500797 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2500798 19 5% 16% 47% 21% 11% 0%
2019 2500797 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500798 19 0% 0% 53% 42% 0% 0%
2018 2500797 3 0% 67% 0% 0% 0% 33%
2500798 22 0% 14% 55% 32% 0% 0%
2017 2500797 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2500798 15 0% 0% 67% 27% 0% 7%
2016 2500797 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500798 18 0% 6% 50% 39% 6% 0%
2015 2500797 5 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500798 18 0% 6% 39% 44% 6% 6%
2014 2500798 19 0% 5% 32% 47% 16% 0%
2013 2500798 12 8% 0% 58% 33% 0% 0%
2012 2500798 19 5% 0% 58% 37% 0% 0%