Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 255 90.196% 95.041% 5.098%
2021 284 91.901% 94.565% 2.817%
2020 253 92.885% 95.528% 2.767%
2019 270 97.037% 97.761% 0.741%
2018 261 89.655% 92.126% 2.682%
2017 275 90.182% 92.537% 2.545%
2016 270 87.407% 90.421% 3.333%
2015 265 89.434% 91.154% 1.887%
2014 301 87.708% 92.308% 4.983%
2013 325 90.462% 92.453% 2.154%
2012 330 89.091% 92.163% 3.333%
2011 275 83.273% 86.742% 4%
2010 277 88.809% 90.775% 2.166%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 255
  90%
  95%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 284
  92%
  95%
  3%
2020 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 253
  93%
  96%
  3%
2019 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 270
  97%
  98%
  1%
2018 7000751 16
  94%
  100%
  6%
2500798 261
  90%
  92%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500798 275
  90%
  93%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 270
  87%
  90%
  3%
2015 2500798 265
  89%
  91%
  2%
2014 2500798 301
  88%
  92%
  5%
2013 2500798 325
  90%
  92%
  2%
2012 2500798 330
  89%
  92%
  3%
2011 2500798 275
  83%
  87%
  4%
2010 2500798 277
  89%
  91%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 16 25% 0% 69% 6% 0% 0%
2500798 255 1% 1% 51% 36% 5% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 7000751 16 6% 0% 94% 0% 0% 0%
2500798 284 1% 0% 57% 33% 5% 3%
2020 7000751 20 5% 5% 80% 10% 0% 0%
2500798 253 1% 1% 69% 21% 4% 3%
2019 7000751 20 0% 5% 60% 35% 0% 0%
2500798 270 1% 1% 56% 39% 2% 1%
2018 7000751 16 6% 0% 88% 0% 0% 6%
2500798 261 2% 1% 68% 18% 8% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500798 275 0% 1% 64% 25% 7% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500798 270 0% 0% 53% 34% 9% 3%
2015 2500798 265 1% 0% 46% 42% 9% 2%
2014 2500798 301 0% 0% 54% 33% 7% 5%
2013 2500798 325 1% 0% 49% 40% 7% 2%
2012 2500798 330 2% 0% 33% 55% 8% 3%
2011 2500798 275 1% 0% 24% 58% 13% 4%
2010 2500798 277 1% 0% 45% 42% 9% 2%