Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 37 100% 100% 0%
2021 34 94.118% 96.97% 2.941%
2020 33 100% 100% 0%
2019 40 100% 100% 0%
2018 38 100% 100% 0%
2017 35 100% 100% 0%
2016 38 100% 100% 0%
2015 32 96.875% 100% 3.125%
2014 31 100% 100% 0%
2013 29 100% 100% 0%
2012 49 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 37
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2500798 34
  94%
  97%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 33
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 40
  100%
  100%
  0%
2018 2500798 38
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 35
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 38
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 32
  97%
  100%
  3%
2014 2500798 31
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 29
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 49
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 37 0% 27% 73% 0% 0% 0%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500798 34 3% 26% 53% 12% 3% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500798 33 3% 48% 48% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2500798 40 5% 38% 55% 3% 0% 0%
2018 2500798 38 8% 18% 71% 3% 0% 0%
2017 2500798 35 0% 3% 40% 57% 0% 0%
2016 2500798 38 5% 34% 58% 3% 0% 0%
2015 2500798 32 6% 16% 72% 3% 0% 3%
2014 2500798 31 6% 29% 45% 19% 0% 0%
2013 2500798 29 0% 14% 66% 21% 0% 0%
2012 2500798 49 0% 37% 53% 10% 0% 0%