Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 247 98.785% 99.187% 0.405%
2021 240 98.333% 98.745% 0.417%
2020 247 99.19% 99.593% 0.405%
2019 238 98.319% 98.734% 0.42%
2018 242 98.347% 99.167% 0.826%
2017 240 98.333% 99.16% 0.833%
2016 244 97.541% 98.347% 0.82%
2015 275 98.545% 98.545% 0%
2014 274 99.635% 100% 0.365%
2013 289 98.616% 98.616% 0%
2012 233 97.425% 98.268% 0.858%
2011 271 99.631% 100% 0.369%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 247
  99%
  99%
  0%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2021 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 240
  98%
  99%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 247
  99%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 14
  100%
  100%
  0%
2500798 238
  98%
  99%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 21
  100%
  100%
  0%
2500798 242
  98%
  99%
  1%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 240
  98%
  99%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 244
  98%
  98%
  1%
1353 96
  83%
  83%
  0%
2015 2500798 275
  99%
  99%
  0%
2014 2500798 274
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 289
  99%
  99%
  0%
2012 2500798 233
  97%
  98%
  1%
2011 2500798 271
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 17 6% 6% 88% 0% 0% 0%
2500798 247 2% 6% 63% 28% 1% 0%
1353 112 0% 0% 57% 29% 0% 14%
2021 7000751 19 0% 5% 89% 5% 0% 0%
2500798 240 2% 6% 80% 11% 1% 0%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2020 7000751 20 0% 30% 50% 20% 0% 0%
2500798 247 3% 1% 79% 17% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 7000751 14 0% 0% 93% 7% 0% 0%
2500798 238 2% 1% 63% 32% 1% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 7000751 21 5% 5% 67% 24% 0% 0%
2500798 242 4% 1% 57% 36% 1% 1%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2017 2500798 240 3% 7% 65% 23% 1% 1%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500798 244 2% 1% 59% 35% 2% 1%
1353 96 0% 0% 33% 50% 17% 0%
2015 2500798 275 1% 0% 62% 36% 1% 0%
2014 2500798 274 3% 3% 62% 32% 0% 0%
2013 2500798 289 2% 2% 60% 34% 1% 0%
2012 2500798 233 3% 4% 73% 18% 2% 1%
2011 2500798 271 2% 18% 53% 27% 0% 0%