Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 271 96.31% 97.388% 1.107%
2021 252 90.476% 92.683% 2.381%
2020 260 93.846% 93.846% 0%
2019 251 94.821% 95.2% 0.398%
2018 284 95.07% 95.07% 0%
2017 287 87.805% 88.421% 0.697%
2016 220 82.727% 83.105% 0.455%
2015 282 96.454% 96.797% 0.355%
2014 287 94.774% 96.113% 1.394%
2013 269 95.167% 95.167% 0%
2012 184 95.109% 96.154% 1.087%
2011 230 93.043% 93.45% 0.435%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 18
  94%
  94%
  0%
2500798 271
  96%
  97%
  1%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2021 7000751 21
  90%
  95%
  5%
2500798 252
  90%
  93%
  2%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 19
  95%
  95%
  0%
2500798 260
  94%
  94%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 251
  95%
  95%
  0%
2018 7000751 20
  95%
  95%
  0%
2500798 284
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 287
  88%
  88%
  1%
2016 2500798 220
  83%
  83%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2015 2500798 282
  96%
  97%
  0%
4313815 2
  100%
  100%
  0%
2014 2500798 287
  95%
  96%
  1%
2013 2500798 269
  95%
  95%
  0%
2012 2500798 184
  95%
  96%
  1%
2011 2500798 230
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 18 0% 0% 89% 6% 6% 0%
2500798 271 5% 7% 78% 7% 3% 1%
1353 80 0% 0% 80% 0% 20% 0%
2021 7000751 21 5% 5% 76% 5% 5% 5%
2500798 252 4% 8% 69% 9% 7% 2%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000751 19 0% 0% 79% 16% 5% 0%
2500798 260 1% 5% 65% 23% 6% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 7000751 16 6% 0% 81% 13% 0% 0%
2500798 251 4% 8% 62% 21% 5% 0%
2018 7000751 20 5% 10% 75% 5% 5% 0%
2500798 284 2% 7% 56% 30% 5% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500798 287 3% 3% 53% 27% 11% 1%
2016 2500798 220 4% 3% 45% 32% 17% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2015 2500798 282 4% 3% 58% 31% 3% 0%
4313815 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500798 287 3% 5% 39% 48% 4% 1%
2013 2500798 269 0% 1% 43% 51% 5% 0%
2012 2500798 184 1% 1% 42% 51% 4% 1%
2011 2500798 230 1% 2% 43% 47% 7% 0%