Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 251 97.211% 100% 2.789%
2021 239 96.234% 99.567% 3.347%
2020 243 97.942% 100% 2.058%
2019 234 98.291% 99.138% 0.855%
2018 233 99.571% 99.571% 0%
2017 245 98.776% 100% 1.224%
2016 237 99.156% 100% 0.844%
2015 275 98.909% 100% 1.091%
2014 271 99.262% 100% 0.738%
2013 264 99.242% 99.62% 0.379%
2012 233 99.571% 100% 0.429%
2011 264 99.242% 100% 0.758%
2010 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 251
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 239
  96%
  100%
  3%
2020 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 243
  98%
  100%
  2%
2019 7000751 15
  100%
  100%
  0%
2500798 234
  98%
  99%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 233
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 245
  99%
  100%
  1%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 237
  99%
  100%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 275
  99%
  100%
  1%
2014 2500798 271
  99%
  100%
  1%
2013 2500798 264
  99%
  100%
  0%
2012 2500798 233
  100%
  100%
  0%
2011 2500798 264
  99%
  100%
  1%
2010 2500798 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 17 0% 47% 35% 18% 0% 0%
2500798 251 4% 10% 62% 21% 0% 3%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 7000751 19 21% 0% 79% 0% 0% 0%
2500798 239 3% 5% 62% 25% 0% 3%
2020 7000751 20 5% 20% 60% 15% 0% 0%
2500798 243 5% 14% 70% 9% 0% 2%
2019 7000751 15 13% 53% 33% 0% 0% 0%
2500798 234 3% 15% 71% 9% 1% 1%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 7000751 20 0% 40% 55% 5% 0% 0%
2500798 233 6% 9% 70% 15% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500798 245 3% 7% 66% 22% 0% 1%
1353 48 33% 0% 33% 33% 0% 0%
2016 2500798 237 3% 19% 61% 16% 0% 1%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500798 275 5% 21% 65% 8% 0% 1%
2014 2500798 271 4% 23% 70% 2% 0% 1%
2013 2500798 264 4% 7% 81% 7% 0% 0%
2012 2500798 233 2% 27% 66% 5% 0% 0%
2011 2500798 264 3% 18% 73% 5% 0% 1%
2010 2500798 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%