Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 244 95.082% 97.479% 2.459%
2021 263 93.916% 95% 1.141%
2020 238 98.319% 99.153% 0.84%
2019 247 97.571% 98.367% 0.81%
2018 228 97.807% 98.673% 0.877%
2017 247 97.976% 100% 2.024%
2016 241 97.51% 98.326% 0.83%
2015 253 94.466% 95.6% 1.186%
2014 279 94.265% 96.337% 2.151%
2013 283 97.173% 98.214% 1.06%
2012 275 98.182% 100% 1.818%
2011 244 98.361% 99.585% 1.23%
2010 271 97.417% 98.876% 1.476%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 244
  95%
  97%
  2%
1353 192
  83%
  91%
  8%
2021 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 263
  94%
  95%
  1%
1353 128
  88%
  88%
  0%
2020 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 238
  98%
  99%
  1%
2019 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 247
  98%
  98%
  1%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2018 7000751 15
  100%
  100%
  0%
2500798 228
  98%
  99%
  1%
2017 2500798 247
  98%
  100%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 241
  98%
  98%
  1%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2015 2500798 253
  94%
  96%
  1%
2014 2500798 279
  94%
  96%
  2%
2013 2500798 283
  97%
  98%
  1%
2012 2500798 275
  98%
  100%
  2%
2011 2500798 244
  98%
  100%
  1%
2010 2500798 271
  97%
  99%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 16 13% 31% 56% 0% 0% 0%
2500798 244 2% 9% 70% 15% 2% 2%
1353 192 0% 0% 42% 42% 8% 8%
2021 7000751 17 6% 18% 76% 0% 0% 0%
2500798 263 1% 12% 64% 17% 5% 1%
1353 128 0% 0% 25% 63% 13% 0%
2020 7000751 19 16% 42% 42% 0% 0% 0%
2500798 238 3% 5% 82% 8% 1% 1%
2019 7000751 19 0% 47% 42% 11% 0% 0%
2500798 247 2% 11% 68% 16% 2% 1%
1353 80 0% 0% 20% 60% 0% 20%
2018 7000751 15 0% 27% 67% 7% 0% 0%
2500798 228 4% 11% 73% 11% 1% 1%
2017 2500798 247 2% 13% 64% 19% 0% 2%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500798 241 1% 7% 77% 12% 2% 1%
1353 64 0% 0% 50% 25% 25% 0%
2015 2500798 253 3% 10% 74% 7% 4% 1%
2014 2500798 279 4% 9% 64% 18% 4% 2%
2013 2500798 283 5% 10% 64% 19% 2% 1%
2012 2500798 275 3% 15% 76% 4% 0% 2%
2011 2500798 244 4% 18% 72% 5% 0% 1%
2010 2500798 271 3% 3% 69% 22% 1% 1%