Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 238 97.059% 99.142% 2.101%
2021 247 97.571% 100% 2.429%
2020 250 98.8% 99.597% 0.8%
2019 244 96.311% 99.156% 2.869%
2018 243 97.119% 98.333% 1.235%
2017 246 97.154% 98.76% 1.626%
2016 278 96.403% 99.259% 2.878%
2015 270 96.296% 99.617% 3.333%
2014 272 99.265% 99.631% 0.368%
2013 224 99.554% 99.554% 0%
2012 259 99.614% 99.614% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 238
  97%
  99%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 7000751 18
  100%
  100%
  0%
2500798 247
  98%
  100%
  2%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2020 7000751 18
  100%
  100%
  0%
2500798 250
  99%
  100%
  1%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 19
  95%
  100%
  5%
2500798 244
  96%
  99%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 15
  100%
  100%
  0%
2500798 243
  97%
  98%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 246
  97%
  99%
  2%
2016 2500798 278
  96%
  99%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 270
  96%
  100%
  3%
2014 2500798 272
  99%
  100%
  0%
2013 2500798 224
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 259
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 20 15% 65% 15% 5% 0% 0%
2500798 238 5% 56% 32% 4% 1% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 7000751 18 6% 89% 6% 0% 0% 0%
2500798 247 3% 57% 34% 4% 0% 2%
1353 64 0% 25% 25% 25% 0% 25%
2020 7000751 18 6% 78% 11% 6% 0% 0%
2500798 250 6% 54% 36% 3% 0% 1%
1353 96 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2019 7000751 19 11% 47% 37% 0% 0% 5%
2500798 244 6% 50% 36% 3% 1% 3%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 7000751 15 20% 47% 20% 13% 0% 0%
2500798 243 4% 44% 44% 6% 2% 1%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500798 246 5% 55% 30% 7% 1% 2%
2016 2500798 278 4% 49% 38% 5% 1% 3%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500798 270 4% 51% 36% 6% 0% 3%
2014 2500798 272 5% 48% 41% 6% 0% 0%
2013 2500798 224 4% 51% 42% 3% 0% 0%
2012 2500798 259 6% 54% 36% 4% 0% 0%