Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 21 95.238% 95.238% 0%
2020 13 100% 100% 0%
2019 25 100% 100% 0%
2018 29 100% 100% 0%
2017 15 80% 100% 20%
2016 41 87.805% 100% 12.195%
2015 42 95.238% 100% 4.762%
2014 38 100% 100% 0%
2013 31 100% 100% 0%
2012 18 94.444% 94.444% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 13
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500798 21
  95%
  95%
  0%
2020 2500798 13
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 25
  100%
  100%
  0%
2018 2500798 29
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 15
  80%
  100%
  20%
2016 2500798 41
  88%
  100%
  12%
2015 2500798 42
  95%
  100%
  5%
2014 2500798 38
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 31
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 18
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 13 0% 69% 31% 0% 0% 0%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500798 21 5% 43% 43% 5% 5% 0%
2020 2500798 13 8% 31% 46% 15% 0% 0%
2019 2500798 25 4% 32% 64% 0% 0% 0%
2018 2500798 29 7% 14% 38% 41% 0% 0%
2017 2500798 15 0% 13% 60% 7% 0% 20%
2016 2500798 41 2% 10% 39% 37% 0% 12%
2015 2500798 42 2% 14% 33% 45% 0% 5%
2014 2500798 38 5% 11% 39% 45% 0% 0%
2013 2500798 31 3% 13% 48% 35% 0% 0%
2012 2500798 18 6% 22% 44% 22% 6% 0%