Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 21 100% 100% 0%
2021 26 100% 100% 0%
2020 18 100% 100% 0%
2019 23 100% 100% 0%
2018 22 100% 100% 0%
2017 30 96.667% 100% 3.333%
2016 39 100% 100% 0%
2015 41 100% 100% 0%
2014 38 100% 100% 0%
2013 30 93.333% 100% 6.667%
2012 29 96.552% 100% 3.448%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 21
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500798 26
  100%
  100%
  0%
1353 144
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 18
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 23
  100%
  100%
  0%
1353 96
  50%
  100%
  50%
2018 2500798 22
  100%
  100%
  0%
1353 176
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 30
  97%
  100%
  3%
1353 176
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 39
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 41
  100%
  100%
  0%
2014 2500798 38
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 30
  93%
  100%
  7%
2012 2500798 29
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 21 0% 14% 86% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500798 26 8% 12% 73% 8% 0% 0%
1353 144 0% 11% 89% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500798 18 6% 56% 39% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500798 23 4% 17% 70% 9% 0% 0%
1353 96 0% 17% 33% 0% 0% 50%
2018 2500798 22 5% 32% 59% 5% 0% 0%
1353 176 0% 0% 73% 27% 0% 0%
2017 2500798 30 7% 13% 70% 7% 0% 3%
1353 176 0% 9% 82% 9% 0% 0%
2016 2500798 39 3% 13% 85% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2015 2500798 41 2% 17% 71% 10% 0% 0%
2014 2500798 38 3% 13% 71% 13% 0% 0%
2013 2500798 30 3% 33% 57% 0% 0% 7%
2012 2500798 29 7% 17% 62% 10% 0% 3%