Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 21 100% 100% 0%
2021 27 100% 100% 0%
2020 19 100% 100% 0%
2019 24 100% 100% 0%
2018 21 95.238% 95.238% 0%
2017 30 100% 100% 0%
2016 38 100% 100% 0%
2015 43 100% 100% 0%
2014 36 100% 100% 0%
2013 26 96.154% 96.154% 0%
2012 29 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 21
  100%
  100%
  0%
1353 96
  50%
  100%
  50%
2021 2500798 27
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 24
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500798 21
  95%
  95%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 30
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 38
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 43
  100%
  100%
  0%
2014 2500798 36
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 26
  96%
  96%
  0%
2012 2500798 29
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 21 5% 24% 67% 5% 0% 0%
1353 96 0% 0% 17% 33% 0% 50%
2021 2500798 27 0% 22% 56% 22% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500798 19 5% 21% 68% 5% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500798 24 0% 8% 71% 21% 0% 0%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2018 2500798 21 5% 24% 48% 19% 5% 0%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2017 2500798 30 0% 13% 67% 17% 0% 0%
2016 2500798 38 0% 21% 50% 29% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500798 43 2% 7% 74% 16% 0% 0%
2014 2500798 36 0% 22% 61% 17% 0% 0%
2013 2500798 26 0% 8% 58% 31% 4% 0%
2012 2500798 29 0% 3% 76% 21% 0% 0%