Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 277 87.726% 91.011% 3.61%
2021 267 86.891% 90.625% 4.12%
2020 287 93.38% 94.035% 0.697%
2019 291 92.784% 95.406% 2.749%
2018 309 86.731% 89.037% 2.589%
2017 298 80.201% 81.57% 1.678%
2016 306 83.987% 87.415% 3.922%
2015 323 75.851% 85.069% 10.836%
2014 323 76.161% 78.846% 3.406%
2013 378 80.159% 82.337% 2.646%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 21
  86%
  90%
  5%
2500798 277
  88%
  91%
  4%
2021 7000751 18
  94%
  100%
  6%
2500798 267
  87%
  91%
  4%
2020 7000751 22
  86%
  90%
  5%
2500798 287
  93%
  94%
  1%
2019 7000751 24
  92%
  96%
  4%
2500798 291
  93%
  95%
  3%
4313815 7
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 23
  87%
  87%
  0%
2500798 309
  87%
  89%
  3%
2017 2500798 298
  80%
  82%
  2%
2016 2500798 306
  84%
  87%
  4%
2015 2500798 323
  76%
  85%
  11%
2014 2500798 323
  76%
  79%
  3%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 378
  80%
  82%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 21 5% 10% 48% 24% 10% 5%
2500798 277 2% 1% 48% 37% 9% 4%
2021 7000751 18 11% 6% 61% 17% 0% 6%
2500798 267 1% 1% 47% 37% 9% 4%
2020 7000751 22 0% 5% 68% 14% 9% 5%
2500798 287 1% 2% 62% 27% 6% 1%
2019 7000751 24 0% 0% 50% 38% 4% 4%
2500798 291 1% 1% 46% 44% 4% 3%
4313815 7 0% 0% 43% 57% 0% 0%
2018 7000751 23 9% 4% 57% 17% 13% 0%
2500798 309 2% 2% 41% 40% 11% 3%
2017 2500798 298 2% 0% 34% 44% 18% 2%
2016 2500798 306 2% 0% 44% 38% 12% 4%
2015 2500798 323 1% 2% 27% 46% 13% 11%
2014 2500798 323 1% 1% 33% 42% 20% 3%
4313815 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500798 378 1% 1% 39% 39% 17% 3%