Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 243 97.119% 97.925% 0.823%
2021 250 96% 99.585% 3.6%
2020 250 98% 99.19% 1.2%
2019 232 99.138% 100% 0.862%
2018 249 97.992% 98.785% 0.803%
2017 238 99.16% 100% 0.84%
2016 251 96.016% 98.367% 2.39%
2015 281 96.441% 98.188% 1.779%
2014 280 97.143% 98.909% 1.786%
2013 282 97.518% 99.278% 1.773%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 243
  97%
  98%
  1%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2021 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 250
  96%
  100%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 250
  98%
  99%
  1%
2019 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 232
  99%
  100%
  1%
2018 7000751 19
  95%
  95%
  0%
2500798 249
  98%
  99%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 238
  99%
  100%
  1%
2016 2500798 251
  96%
  98%
  2%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2015 2500798 281
  96%
  98%
  2%
2014 2500798 280
  97%
  99%
  2%
2013 2500798 282
  98%
  99%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 17 0% 59% 35% 6% 0% 0%
2500798 243 5% 25% 60% 7% 2% 1%
1353 80 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2021 7000751 16 19% 38% 31% 13% 0% 0%
2500798 250 4% 34% 51% 7% 0% 4%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000751 20 5% 35% 60% 0% 0% 0%
2500798 250 6% 34% 54% 4% 1% 1%
2019 7000751 16 19% 25% 56% 0% 0% 0%
2500798 232 3% 30% 57% 9% 0% 1%
2018 7000751 19 5% 58% 32% 0% 5% 0%
2500798 249 5% 43% 44% 6% 1% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500798 238 5% 43% 45% 5% 0% 1%
2016 2500798 251 6% 41% 40% 9% 2% 2%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2015 2500798 281 6% 43% 42% 6% 2% 2%
2014 2500798 280 5% 47% 40% 6% 1% 2%
2013 2500798 282 5% 36% 47% 9% 1% 2%