Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 100% 100% 0%
2021 26 96.154% 96.154% 0%
2020 30 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 26
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500798 26
  96%
  96%
  0%
2020 2500798 30
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 26 4% 50% 46% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500798 26 0% 50% 46% 0% 4% 0%
2020 2500798 30 0% 13% 73% 13% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%