Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 28 100% 100% 0%
2020 27 96.296% 100% 3.704%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 17
  100%
  100%
  0%
2021 2500798 28
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 27
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 17 6% 65% 29% 0% 0% 0%
2021 2500798 28 0% 29% 71% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500798 27 4% 19% 74% 0% 0% 4%