Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 84.211% 88.889% 5.263%
2021 19 89.474% 100% 10.526%
2020 19 94.737% 94.737% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 19
  84%
  89%
  5%
2021 2500798 19
  89%
  100%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 19
  95%
  95%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 19 0% 5% 58% 16% 11% 5%
2021 2500798 19 5% 16% 63% 5% 0% 11%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500798 19 5% 32% 42% 16% 5% 0%