Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 55.556% 100% 44.444%
2021 9 88.889% 100% 11.111%
2020 2 50% 100% 50%
2019 11 90.909% 100% 9.091%
2018 10 90% 90% 0%
2017 7 100% 100% 0%
2016 12 100% 100% 0%
2015 16 93.75% 100% 6.25%
2014 7 85.714% 100% 14.286%
2013 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313815 9
  56%
  100%
  44%
2021 4313815 9
  89%
  100%
  11%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 4313815 2
  50%
  100%
  50%
2019 4313815 11
  91%
  100%
  9%
2018 4313815 10
  90%
  90%
  0%
2017 4313815 7
  100%
  100%
  0%
2016 4313815 12
  100%
  100%
  0%
2015 4313815 16
  94%
  100%
  6%
2014 4313815 7
  86%
  100%
  14%
2013 4313815 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313815 9 11% 33% 11% 0% 0% 44%
2021 4313815 9 11% 67% 0% 11% 0% 11%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 4313815 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2019 4313815 11 0% 45% 45% 0% 0% 9%
2018 4313815 10 10% 30% 50% 0% 10% 0%
2017 4313815 7 0% 29% 71% 0% 0% 0%
2016 4313815 12 8% 25% 67% 0% 0% 0%
2015 4313815 16 6% 31% 31% 25% 0% 6%
2014 4313815 7 0% 29% 57% 0% 0% 14%
2013 4313815 8 0% 38% 63% 0% 0% 0%