UAB

Màster Universitari en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

Dades DGU
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 99% 100% 1%
2020 97% 100% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 5 24 64 7 0
2020 4 16 64 16 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44246 El Canvi i la Innovació. La Vinculació amb l’Entorn 42 2 6 34 0 0 0 100% 100% 0%
44243 El Lideratge 40 2 10 27 1 0 0 100% 100% 0%
44242 Els Centres de Formació com a Organitzacions 41 2 7 31 1 0 0 100% 100% 0%
44244 Els Plantejaments Institucionals 41 2 18 20 1 0 0 100% 100% 0%
44245 Estructures i Dinàmiques Organitzatives 42 2 8 23 9 0 0 100% 100% 0%
44247 Treball de Final de Màster 45 2 10 24 6 0 3 93% 100% 7%