Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 1297 110 80
2021 1384 143 80
2020 1326 134 80
2019 1063 119 80
2018 1141 132 80
2017 1084 122 80
2016 1189 119 80
2015 1242 120 80
2014 1216 108 80
2013 1377 138 80
2012 1306 140 80
2011 1270 126 80
2010 1279 85 80

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 75%
60
19%
15
4%
3
1%
1
1%
1
0%
0
80
2021 87%
71
7%
6
1%
1
1%
1
0%
0
4%
3
82
2020 74%
64
13%
11
10%
9
0%
0
0%
0
3%
3
87
2019 68%
55
12%
10
9%
7
5%
4
2%
2
4%
3
81
2018 78%
72
10%
9
8%
7
1%
1
0%
0
3%
3
92
2017 80%
74
5%
5
5%
5
3%
3
1%
1
4%
4
92
2016 74%
63
9%
8
9%
8
0%
0
2%
2
5%
4
85
2015 74%
61
13%
11
9%
7
1%
1
1%
1
1%
1
82
2014 83%
72
5%
4
5%
4
1%
1
3%
3
3%
3
87
2013 74%
60
12%
10
11%
9
1%
1
1%
1
0%
0
81
2012 75%
66
11%
10
6%
5
0%
0
2%
2
6%
5
88
2011 81%
68
1%
1
8%
7
2%
2
4%
3
4%
3
84
2010 81%
62
1%
1
10%
8
1%
1
5%
4
1%
1
77
2009 84%
88
7%
7
7%
7
1%
1
2%
2
0%
0
105