Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 840 96 80
2022 896 101 80
2021 990 154 80
2020 866 113 80
2019 687 99 80
2018 752 114 80
2017 794 106 80
2016 813 120 80
2015 696 101 80
2014 662 103 80
2013 861 133 80
2012 822 98 80
2011 703 105 80
2010 702 132 80

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 74%
64
13%
11
5%
4
0%
0
2%
2
6%
5
86
2022 79%
68
10%
9
7%
6
2%
2
0%
0
1%
1
86
2021 95%
77
2%
2
0%
0
1%
1
0%
0
1%
1
81
2020 91%
77
1%
1
5%
4
0%
0
0%
0
4%
3
85
2019 84%
69
7%
6
7%
6
0%
0
0%
0
1%
1
82
2018 98%
82
0%
0
0%
0
1%
1
0%
0
1%
1
84
2017 89%
75
1%
1
5%
4
1%
1
0%
0
4%
3
84
2016 87%
72
1%
1
6%
5
0%
0
0%
0
6%
5
83
2015 91%
73
3%
2
5%
4
0%
0
0%
0
1%
1
80
2014 88%
74
4%
3
4%
3
1%
1
0%
0
4%
3
84
2013 88%
75
4%
3
1%
1
0%
0
2%
2
5%
4
85
2012 86%
67
3%
2
4%
3
3%
2
3%
2
3%
2
78
2011 89%
75
0%
0
5%
4
1%
1
1%
1
4%
3
84
2010 79%
65
2%
2
7%
6
2%
2
4%
3
5%
4
82
2009 82%
68
11%
9
5%
4
1%
1
1%
1
0%
0
83