Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 904 150 60
2022 1099 193 60
2021 1159 209 60
2020 942 170 60
2019 800 152 60
2018 824 146 60
2017 802 160 60
2016 941 177 60
2015 991 155 60
2014 974 156 60
2013 1063 150 60
2012 1097 168 60
2011 1042 139 65
2010 1318 193 65

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 74%
46
8%
5
10%
6
3%
2
0%
0
5%
3
62
2022 87%
54
3%
2
2%
1
2%
1
2%
1
5%
3
62
2021 89%
59
0%
0
5%
3
3%
2
2%
1
2%
1
66
2020 88%
52
5%
3
2%
1
2%
1
2%
1
2%
1
59
2019 78%
49
6%
4
5%
3
2%
1
3%
2
6%
4
63
2018 84%
51
5%
3
3%
2
2%
1
3%
2
3%
2
61
2017 88%
52
3%
2
3%
2
2%
1
0%
0
3%
2
59
2016 84%
47
7%
4
4%
2
2%
1
2%
1
2%
1
56
2015 86%
51
3%
2
7%
4
0%
0
2%
1
2%
1
59
2014 88%
49
9%
5
0%
0
2%
1
0%
0
2%
1
56
2013 88%
52
0%
0
7%
4
2%
1
2%
1
2%
1
59
2012 95%
55
2%
1
2%
1
0%
0
2%
1
0%
0
58
2011 86%
60
0%
0
3%
2
6%
4
3%
2
3%
2
70
2010 87%
53
3%
2
3%
2
2%
1
3%
2
2%
1
61
2009 81%
56
6%
4
12%
8
0%
0
1%
1
0%
0
69