Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 0%
0h
100%
34h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
34h
2012 5%
34h
83%
598h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
12%
90h
723h
2011 18%
235h
61%
812h
8%
112h
0%
0h
10%
129h
3%
46h
1335h
2010 16%
223h
65%
886h
12%
160h
0%
0h
0%
0h
7%
97h
1365h
2009 22%
216h
59%
579h
0%
0h
6%
56h
5%
46h
8%
79h
976h
2008 14%
125h
72%
666h
0%
0h
6%
56h
0%
0h
9%
79h
925h
2007 13%
125h
67%
641h
0%
0h
6%
58h
0%
0h
13%
126h
950h