Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 1 0% 0% 100%
2017 4 50% 66.667% 25%
2016 18 50% 60% 16.667%
2015 73 35.616% 44.068% 19.178%
2014 65 41.538% 54% 23.077%
2013 77 25.974% 31.25% 16.883%
2012 94 37.234% 47.945% 22.34%
2011 103 28.155% 36.709% 23.301%
2010 75 14.667% 26.19% 44%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500895 1
  0%
  0%
  100%
21115 193
  60%
  66%
  9%
2021 21115 165
  45%
  55%
  18%
2020 21115 169
  34%
  44%
  21%
2019 21115 163
  48%
  57%
  17%
2018 2500898 1
  100%
  100%
  0%
21115 162
  42%
  52%
  19%
2017 2500898 3
  67%
  67%
  0%
2500895 4
  50%
  67%
  25%
21115 123
  28%
  35%
  20%
2016 2500898 29
  38%
  48%
  21%
2500895 18
  50%
  60%
  17%
2015 2500898 88
  42%
  51%
  17%
2500895 73
  36%
  44%
  19%
2014 2500898 94
  30%
  34%
  13%
2500895 65
  42%
  54%
  23%
2013 2500898 75
  37%
  42%
  12%
2500895 77
  26%
  31%
  17%
2012 2500898 100
  28%
  37%
  24%
2500895 94
  37%
  48%
  22%
2011 2500898 85
  31%
  35%
  13%
2500895 103
  28%
  37%
  23%
2010 2500898 69
  17%
  27%
  35%
2500895 75
  15%
  26%
  44%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500895 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
21115 193 0% 0% 7% 53% 31% 9%
2021 21115 165 0% 0% 13% 32% 37% 18%
2020 21115 169 0% 0% 15% 19% 44% 21%
2019 21115 163 0% 0% 18% 30% 36% 17%
2018 2500898 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
21115 162 1% 0% 5% 36% 39% 19%
2017 2500898 3 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2500895 4 0% 0% 0% 50% 25% 25%
21115 123 2% 0% 4% 22% 52% 20%
2016 2500898 29 0% 0% 10% 28% 41% 21%
2500895 18 0% 0% 17% 33% 33% 17%
2015 2500898 88 0% 0% 8% 34% 41% 17%
2500895 73 1% 0% 5% 29% 45% 19%
2014 2500898 94 0% 0% 5% 24% 57% 13%
2500895 65 0% 0% 8% 34% 35% 23%
2013 2500898 75 3% 0% 7% 28% 51% 12%
2500895 77 0% 0% 5% 21% 57% 17%
2012 2500898 100 1% 0% 10% 17% 48% 24%
2500895 94 1% 0% 4% 32% 40% 22%
2011 2500898 85 0% 0% 8% 22% 56% 13%
2500895 103 0% 0% 9% 19% 49% 23%
2010 2500898 69 1% 0% 3% 13% 48% 35%
2500895 75 0% 0% 7% 8% 41% 44%