Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2020 2 50% 100% 50%
2018 8 87.5% 100% 12.5%
2017 3 100% 100% 0%
2016 5 60% 100% 40%
2015 7 57.143% 100% 42.857%
2014 6 100% 100% 0%
2013 3 66.667% 100% 33.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500895 1
  100%
  100%
  0%
21115 16
  81%
  93%
  12%
2021 2500895 1
  100%
  100%
  0%
21115 18
  89%
  100%
  11%
2020 2500898 3
  100%
  100%
  0%
2500895 2
  50%
  100%
  50%
21115 9
  100%
  100%
  0%
2019 2500898 4
  75%
  100%
  25%
21115 9
  100%
  100%
  0%
2018 2500898 5
  100%
  100%
  0%
2500895 8
  88%
  100%
  12%
21115 4
  100%
  100%
  0%
2017 2500898 2
  100%
  100%
  0%
2500895 3
  100%
  100%
  0%
21115 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500898 5
  100%
  100%
  0%
2500895 5
  60%
  100%
  40%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500898 10
  80%
  80%
  0%
2500895 7
  57%
  100%
  43%
2014 2500898 5
  80%
  80%
  0%
2500895 6
  100%
  100%
  0%
2013 2500898 5
  100%
  100%
  0%
2500895 3
  67%
  100%
  33%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500895 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
21115 16 6% 0% 44% 31% 6% 13%
2021 2500895 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
21115 18 6% 0% 33% 50% 0% 11%
2020 2500898 3 33% 0% 33% 33% 0% 0%
2500895 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
21115 9 0% 0% 78% 22% 0% 0%
2019 2500898 4 0% 25% 25% 25% 0% 25%
21115 9 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2018 2500898 5 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2500895 8 0% 13% 38% 38% 0% 13%
21115 4 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2017 2500898 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500895 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
21115 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500898 5 0% 0% 20% 80% 0% 0%
2500895 5 0% 0% 0% 60% 0% 40%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500898 10 0% 0% 30% 50% 20% 0%
2500895 7 0% 0% 14% 43% 0% 43%
2014 2500898 5 0% 0% 20% 60% 20% 0%
2500895 6 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2013 2500898 5 20% 0% 80% 0% 0% 0%
2500895 3 0% 33% 33% 0% 0% 33%