Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 1 0% 0% 100%
2017 1 100% 100% 0%
2016 4 50% 100% 50%
2015 47 68.085% 100% 31.915%
2014 35 68.571% 85.714% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500895 1
  0%
  0%
  100%
21115 145
  92%
  100%
  8%
7000414 19
  100%
  100%
  0%
7000413 18
  100%
  100%
  0%
2021 21115 127
  87%
  100%
  13%
7000414 21
  86%
  100%
  14%
7000413 21
  100%
  100%
  0%
2020 2500898 1
  100%
  100%
  0%
21115 138
  77%
  100%
  23%
7000414 25
  92%
  100%
  8%
7000413 25
  100%
  100%
  0%
2019 21115 134
  86%
  100%
  14%
7000414 20
  90%
  100%
  10%
7000413 21
  95%
  100%
  5%
2018 21115 136
  82%
  100%
  18%
7000414 17
  94%
  100%
  6%
7000413 19
  95%
  100%
  5%
2017 2500895 1
  100%
  100%
  0%
21115 100
  80%
  100%
  20%
2016 2500898 3
  67%
  100%
  33%
2500895 4
  50%
  100%
  50%
2015 2500898 58
  84%
  100%
  16%
2500895 47
  68%
  100%
  32%
2014 2500898 67
  90%
  98%
  9%
2500895 35
  69%
  86%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500895 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
21115 145 3% 0% 79% 10% 0% 8%
7000414 19 11% 0% 89% 0% 0% 0%
7000413 18 17% 0% 83% 0% 0% 0%
2021 21115 127 3% 0% 69% 15% 0% 13%
7000414 21 5% 0% 71% 10% 0% 14%
7000413 21 14% 0% 81% 5% 0% 0%
2020 2500898 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
21115 138 1% 3% 70% 2% 0% 23%
7000414 25 8% 0% 84% 0% 0% 8%
7000413 25 24% 8% 64% 4% 0% 0%
2019 21115 134 0% 0% 47% 39% 0% 14%
7000414 20 0% 0% 55% 35% 0% 10%
7000413 21 0% 0% 71% 24% 0% 5%
2018 21115 136 3% 1% 54% 24% 0% 18%
7000414 17 18% 0% 71% 6% 0% 6%
7000413 19 5% 0% 89% 0% 0% 5%
2017 2500895 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
21115 100 0% 0% 44% 36% 0% 20%
2016 2500898 3 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2500895 4 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2015 2500898 58 0% 0% 34% 50% 0% 16%
2500895 47 0% 0% 23% 45% 0% 32%
2014 2500898 67 0% 0% 31% 58% 1% 9%
2500895 35 0% 0% 23% 46% 11% 20%