Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 1 0 *
2021 20 0 *
2019 35 40
2018 35 40