UAB

Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria

Dades DGU
Crèdits: 90

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 0% 0% 100%
2020 92% 100% 8%
2019 92% 97% 5%
2018 95% 99% 4%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 0 0 0 0 0
2020 2 19 62 17 0
2019 1 16 50 30 3
2018 1 7 53 38 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43641 Treball de Final de Màster 3 0 0 0 0 0 3 0% 0% 100%