Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 100% %
2021 0% %
2020 95.18% %
2019 92.89% 90.63%
2018 95.74% 94.74%
2017 91.9% 89.38%
2016 98.71% 100%
2015 98.86% 98.86%
2014 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats