Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 98.17% 98.38%
2021 96.13% 96.04%
2020 95.84% 96.24%
2019 94.01% 95.09%
2018 94.01% 94.97%
2017 91.5% 92.37%
2016 97.3% 97.3%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats