Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 118 20
2022 108 20
2021 108 20
2020 112 0 *
2019 132 20
2018 80 20