Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95.4% 97.63%
2021 96.61% 96.5%
2020 100% %
2019 100% 100%
2018 98.57% 98.57%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats