UAB

Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural

Dades DGU
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 92% 99% 6%
2020 99% 100% 1%
2019 99% 99% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 1 25 48 24 1
2020 0 40 52 8 0
2019 1 21 60 18 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44172 Claus Interpretatives Turístiques del Patrimoni Artístic 18 1 8 5 3 0 1 94% 100% 6%
44173 Estratègies Socials, Econòmiques i Antropològiques per a la Gestió Turística del Patrimoni Cultural 18 0 6 10 2 0 0 100% 100% 0%
44169 Instruments de Gestió Turística Patrimonial del Territori 18 0 10 8 0 0 0 100% 100% 0%
44170 Interpretació Històrica Dels Recursos Culturals 18 1 5 7 5 0 0 100% 100% 0%
44171 Mediació Didàctica de la Llengua i Creació de Productes Turístics Literaris 18 0 1 9 8 0 0 100% 100% 0%
44174 Metodologies i Tècniques de Recerca 18 0 0 9 9 0 0 100% 100% 0%
44175 Pràctiques Externes 17 0 3 12 1 0 1 94% 100% 6%
44176 Treball de Final de Màster 21 0 1 6 5 2 7 57% 86% 33%