Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 134 25
2022 121 20
2021 65 20
2020 98 20
2019 86 20